Натискови пружини

натискови пружини ЕТ Митко Йонков произвежда натискови пружини с от 0.2 мм до 10 мм диаметър на телта.

Нашата фирма произвежда цилиндрични, конусовидни и двойно конусовидни спираловидни натискови пружини с индивидуални характеристики и кривини.