Телени огъвки

телени огъвкиЕТ Митко Йонков разполага с  20 ралични машини за обработка на метал и телени части. Компанията работи с тел от 0.1 мм до 10  мм диаметър за да произведе различни по форма и предназначение телени огъвки.

Най-високо качество по време на процеса, се постига  благодарение на интегрираната система за тестване и измерване на параметрите на огъвката.