Торсионни пружини

торсионни пружиниЕТ Митко Йонков произвежда торсионни пружини  от 0.2 мм  до 5.0  мм диаметър на телта.

Тези пружини са произведени, за да окажат съпротива на силите на усукване или въртене. Произведени от висок клас суровини, тези пружини могат да издържат и двете странични и ъглови сили. Тези торсионни пружини са на разположение в различни размери и дизайн, в зависимост  спецификациите на клиентите.